Context English Finnish
DownloadPage| (%1 (%1
ReleaseVersion| %1 Alpha %1 alfaversio
ReleaseVersion| %1 Beta %1 beetaversio
ReleaseVersion| %1 Release Candidate %1 Julkaisukandidaatti
DownloadPage| %1 Successfully Written %1 kirjoitettu onnistuneesti
ReleaseArchitecture| AArch64 AArch64
DownloadPage| Your board or device is not supported by Fedora Media Writer yet. Please check <a href=%1>this page</a> for more information about its compatibility with Fedora and how to create bootable media for it. Alustasi tai laitteesi ei ole tuettu Fedora Media Writerin toimesta. Tarkista <a href=%1>tämä sivu</a> saadaksesi lisätietoja laitteesi yhteensopivuudesta Fedoran kanssa, ja kuinka luoda käynnistettävä media sille.
ReleaseArchitecture| ARM v7 ARM v7
LinuxDrive| The drive was removed while it was written to. Asema poistettiin kun siihen kirjoitettiin.
DownloadPage| Your drive will be resized to a smaller capacity. You may resize it back to normal by using Fedora Media Writer. This will remove installation media from your drive. Asemasi kapasiteetti muutetaan pienemmäksi. Voit palauttaa sen normaalin koon Fedora Media Writeria käyttäen; se poistaa asennusmedian asemalta.
RestorePage| Your drive was successfully restored! Asemasi palautettiin onnistuneesti!
PortalFileDialog| Open File Avaa tiedosto
LinuxDrive| Could not find the helper binary. Check your installation. Avustinbinääriä ei löytynyt. Tarkista asennuksesi.
MacDrive| Could not find the helper binary. Check your installation. Avustinbinääriä ei löytynyt. Tarkista asennuksesi.
WinDrive| Could not find the helper binary. Check your installation. Avustinbinääriä ei löytynyt. Tarkista asennuksesi.
main| Previous Edellinen
DownloadPage| None Ei mitään
DrivePage| None Ei mitään
DownloadPage| Failed Epäonnistui
DownloadPage| Failed due to missing drives Epäonnistui, koska levyjä puuttui