Context English Finnish
DeleteButton| Delete the Downloaded Image Poista ladattu levykuva
Download| Unable to fetch the requested image. Pyydetyn levykuvan noutaminen ei onnistu.
Download| You ran out of space in your Downloads folder. Sinulta loppui tila Lataukset-kansiosta.
Download| The download file is not writable. Ladattu tiedosto ei ole kirjoitettavissa.
Download| Connection timed out Yhteys aikakatkaistiin
DownloadDialog| Write %1 Kirjoita %1
DownloadDialog| Writing is not possible Kirjoittaminen ei ole mahdollista
DownloadDialog| Close Sulje
DownloadDialog| Retry Yritä uudelleen
DownloadDialog| The file will be saved to your Downloads folder. Tiedosto tallennetaan Lataukset-kansioon.
DownloadDialog| By writing, you will lose all of the data on %1. Kirjoittamalla kaikki aseman %1 tiedot menetetään.
DownloadDialog| Your drive will be resized to a smaller capacity. You may resize it back to normal by using Fedora Media Writer; this will remove installation media from your drive. Asemasi kapasiteetti muutetaan pienemmäksi. Voit palauttaa sen normaalin koon Fedora Media Writeria käyttäen; se poistaa asennusmedian asemalta.
DownloadDialog| Selected: Valittu:
DownloadDialog| None Ei mitään
DownloadDialog| Your board or device is not supported by Fedora Media Writer yet. Please check <a href=%1>this page</a> for more information about its compatibility with Fedora and how to create bootable media for it. Alustasi tai laitteesi ei ole tuettu Fedora Media Writerin toimesta. Tarkista <a href=%1>tämä sivu</a> saadaksesi lisätietoja laitteesi yhteensopivuudesta Fedoran kanssa, ja kuinka luoda käynnistettävä media sille.
DownloadDialog| The selected drive's size is %1. It's possible you have selected an external drive by accident! Valitun levyn koko on %1. Saatoit mahdollisesti valita vahingossa erillisen aseman!
DownloadDialog| (%1 B left) (%1 t jäljellä)
DownloadDialog| (%1 KB left) (%1 kt jäljellä)
DownloadDialog| (%1 MB left) (%1 Mt jäljellä)
DownloadDialog| (%1 GB left) (%1 Gt jäljellä)