English Turkish
21st century journalism, my friend 21. yüzyıl gazeteciliği, arkadaşım
ABRT ABRT
a dynamically managed firewall with support for network zones ağ bölgeleri desteğine sahip dinamik olarak yönetilen bir güvenlik duvarı
<a href='http://getfedora.org'>getfedora.org</a> is awesome <a href='http://getfedora.org'>getfedora.org</a> harika
make awesome badge art that fuels <a href="https://badges.fedoraproject.org">badges.fp.o</a> <a href="https://badges.fedoraproject.org">badges.fp.o</a> koleksiyonunu besleyen harika rozetler yapmak
web developers that build <a href="https://getfedora.org">getfedora.org</a> and other awesome sites <a href="https://getfedora.org">getfedora.org</a> ve diğer muhteşem siteleri oluşturan web geliştiricileri
otherwise we won't know what to test aksi takdirde neyi test edeceğimizi bilemeyiz
you'll need a heart of gold altın bir kalbe ihtiyacınız olacak
the central hub of all Fedora news, across the subprojects alt projelerdeki tüm Fedora haberlerinin merkezi
Anaconda Anaconda
Home Ana Sayfa
Develop Tools Araçlar Geliştirmek
a dynamic web-oriented language for backend and frontend arka ve ön yüz için web tabanlı dinamik bir dil
High-minded? Asil ruhlu musunuz?
AskNot Site AskNot Sitesi
Totally Aynen
also with its own translation process ayrıca kendi çeviri sürecine sahiptir
Let's see. How about working on... Bakalım. Şunun üzerinde çalışmaya ne dersiniz...
Tell me more Bana daha fazlasını anlat
about how to join the docs team? belgelendirme takımına nasıl katılabileceğiniz hakkında?