English Turkish
CoC CoC
Chat Sohbet
Want to help Fedora? Tell me... Fedora'ya yardım etmek mi istiyorsunuz? Bana söyleyin...
what's your area of interest? İlgi alanınız nedir?
Design! Tasarım!
So you enjoy working on the way users interact with websites and programs? Yani kullanıcıların web siteleri ve programlarla etkileşimi üzerinde çalışmaktan hoşlanıyor musunuz?
How about the... Peki ya...
pixel ninjas piksel ninjaları
Coding Kodlama
Zeroes and ones #allday? Me too. #bütüngün sıfırlar ve birler mi? Ben de.
What's your favorite language? En sevdiğiniz dil hangisi?
hacking the gibson gibson'ı hacklemek
Community Ops Topluluk Operasyonları
Have a knack for community-building? Topluluk oluşturma beceriniz var mı?
Would you like something more Şöyle bir şey ister misiniz
connecting the dots noktaları birleştirmek
Writing Yazma
So, you have a way with words? Yani, sözcüklerle aranız iyi mi?
Would you be more interested in... Şu daha çok ilginizi çekebilir mi...
wordsmithery sözcük kullanma ustalığı