English Turkish
bootloader önyükleyici
default öntanımlı
device aygıt
image kalıp
install kurmak
installation kurulum
installer kurucu
interface arayüz
partitioning bölümlendirme
password parola
pre-release ön sürüm
variant çeşit