English Turkish
Introduction Giriş
This guide covers installation of Fedora, a Linux distribution built on free and open source software. This manual helps you install Fedora on desktops, laptops, and servers. The installation system is easy to use even if you lack previous knowledge of Linux or computer networks. If you select default options, Fedora provides a complete desktop operating system, including productivity applications, Internet utilities, and desktop tools. Bu kılavuz, özgür ve açık kaynaklı yazılım üzerine kurulmuş bir Linux dağıtımı olan Fedora'nın kurulumunu kapsamaktadır. Bu kılavuz Fedora'yı masaüstlerine, dizüstü bilgisayarlara ve sunuculara kurmanıza yardımcı olur. Linux veya bilgisayar ağları hakkında önceden bilgi sahibi olmasanız bile, kurulum sisteminin kullanımı kolaydır. Fedora, öntanımlı seçenekleri seçerseniz, verimlilik uygulamaları, internet programları ve masaüstü araçları dahil eksiksiz bir masaüstü işletim sistemi sağlamaktadır.
This document details the full range of installation options, including those that apply only in limited or unusual circumstances. Understanding of all topics described in this document is not necessary to successfully perform the installation in most cases. Bu belge, yalnızca sınırlı veya olağandışı durumlarda geçerli olanlar da dahil olmak üzere tüm kurulum seçeneklerini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Çoğu durumda kurulumu başarıyla gerçekleştirmek için bu belgede açıklanan tüm konuların anlaşılması gerekli değildir.
Background Arka Plan
About Fedora Fedora Hakkında
To find out more about {PRODUCT}, visit the link:++https://fedoraproject.org/++[{PRODUCT} Project Website]. Other documentation describing additional topics related to {PRODUCT} is available at link:++https://docs.fedoraproject.org/++[{PRODUCT} Documentation]. Also see the link:++https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Project_Wiki++[{PRODUCT} Project Wiki]. {PRODUCT} hakkında daha fazla bilgi edinmek için link:++https://fedoraproject.org/++[{PRODUCT} Projesi Web Sitesini] ziyaret edin. {PRODUCT} ile ilgili ilave konuları açıklayan diğer belgeleri link:++https://docs.fedoraproject.org/++[{PRODUCT} Belgelendirmesi] sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca link:++https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_Project_Wiki++[{PRODUCT} Projesi Wiki] sayfasına bakın.
Getting Additional Help Daha Fazla Yardım Alma
If you encounter any problems which are not described in documentation, you might get help from members of the community - developers, users, and others. There are many ways to get help: the Ask Fedora website, mailing lists, forums, or IRC. For a summary of available resources, see the link:++https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help++[Communicating and Getting Help] page on the {PRODUCT} wiki. Belgelendirmede açıklanmayan herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, topluluk üyelerinden - geliştiriciler, kullanıcılar ve diğerleri - yardım alabilirsiniz. Yardım almanın birçok yolu vardır: 'Fedora'ya Sorun' web sitesi, e-posta listeleri, forumlar, veya IRC. Kullanılabilecek kaynakların bir özeti için, {PRODUCT} wiki adresinde link:++https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help++[İletişim ve Yardım Alma] sayfasına bakın.
About This Document Bu Belge Hakkında
Goals Hedefler
This guide helps a reader: Bu kılavuz okuyucuya aşağıdaki konularda yardımcı olur:
Understand how to locate the {PRODUCT} distribution online {PRODUCT} dağıtımının çevrim içi olarak nasıl bulunacağını anlamak
Create configuration data that allows a computer to boot {PRODUCT} Bir bilgisayarın {PRODUCT} önyüklemesi gerçekleştirmesini sağlayan yapılandırma verilerini oluşturmak
Understand and interact with the {PRODUCT} installation program {PRODUCT} kurulum programını anlamak ve etkileşim kurmak
Complete basic post-installation configuration of a {PRODUCT} system Bir {PRODUCT} sisteminin temel kurulum sonrası yapılandırmasını tamamlamak
This guide does not cover *use* of {PRODUCT}. To learn how to use an installed {PRODUCT} system, see the other manuals available at link:++https://docs.fedoraproject.org/++[Fedora Documentation]. Bu kılavuz {PRODUCT} *kullanımını* kapsamamaktadır. Kurulu bir {PRODUCT} sisteminin nasıl kullanılacağını öğrenmek için, link:++https://docs.fedoraproject.org/++[Fedora Belgelendirmesi] adresinde bulunan diğer kılavuzlara bakın.
Target Audience Hedef Kitle
This guide is intended for {PRODUCT} users of all levels of experience. However, it describes the installation process and its many options in far greater detail than most users are likely to require. You do not need to read and understand this entire document to install {PRODUCT} on a computer. This document is most likely to help experienced users perform advanced and unusual installations. Bu kılavuz, tüm deneyim seviyelerinden {PRODUCT} kullanıcılarına yöneliktir. Bununla birlikte, kurulum işlemini ve birçok seçeneğini çoğu kullanıcının ihtiyaç duyabileceğinden çok daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır. {PRODUCT} ürününü bir bilgisayara kurmak için bu belgenin tamamını okumanız ve anlamanız gerekmez. Bu belgenin deneyimli kullanıcıların gelişmiş ve olağan dışı kurulumlar yapmalarına yardımcı olması muhtemeldir.