English Czech
Boot Options Předvolby zavádění
The [application]*Anaconda* installer includes a range of boot options for administrators, which modify the default behavior of the installation program by enabling or disabling certain functions. To use one or more boot options, you either have to boot from installation media and append these options at the boot menu (see xref:install/Booting_the_Installation.adoc#sect-boot-menu[The Boot Menu]), or you must add them into your PXE server configuration file if you are booting from a network (see xref:advanced/Network_based_Installations.adoc#chap-pxe-server-setup[Setting Up an Installation Server]). [application]*Anaconda* instalátor nabízí velké množství předvoleb zavádění, které upravují výchozí chování instalačního programu vypínáním či zapínáním určitých funkcí. K použití jedné nebo více předvoleb zavádění musíte buď nabootovat z instalačního média a přidat tyto předvolby do zaváděcí nabídky (viz xref:install/Booting_the_Installation.adoc#sect-boot-menu[The Boot Menu]), nebo, pokud bootujete ze sítě, je musíte přidat do konfiguračního souboru PXE serveru (viz xref:advanced/Network_based_Installations.adoc#chap-pxe-server-setup[Setting Up an Installation Server]).
Advanced Installation Options Pokročilé možnosti instalace