The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
In this mode, [application]*Anaconda* is configured to start the installation and wait for an incoming connection from VNC viewer before proceeding. While waiting for an incoming connection, the system's IP address and the port on which the installer expects the connection is displayed on the display or console if available; this implies that you need at least a serial console to connect using this mode, but you can work around this limitation if you know the default VNC port and the system's IP address. Bu modda [application]*Anaconda*, kurulumu başlatacak ve devam etmeden önce VNC görüntüleyiciden gelecek bir bağlantı bekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Gelen bir bağlantı beklerken, sistemin IP adresi ve kurucunun bağlantı beklediği bağlantı noktası, varsa ekranda veya konsolda görüntülenir; bu, bu modu kullanarak bağlanmak için en azından bir seri konsola ihtiyacınız olduğu anlamına gelir, ancak öntanımlı VNC bağlantı noktasını ve sistemin IP adresini biliyorsanız bu sınırlamanın üstesinden gelebilirsiniz.
vnc/connection-details.png vnc/connection-details.png
`13:14:47 Please manually connect your VNC viewer to 192.168.100.131:5901 to begin the install.`
`13:14:47 Please manually connect your VNC viewer to 192.168.100.131:5901 to begin the install.`
Thu Feb 20 15:23:54 2014
main: Listening on port 5901
Thu Feb 20 15:23:54 2014
main: Listening on port 5901