English Turkish
Configuration and Installation Progress Yapılandırma ve Kurulum İlerlemesi
The `Configuration` screen is displayed after you finish configuring all required items in xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary] and press the `Begin installation` button. After this point, the installation process actually starts and changes are being made to your selected disks. It is not possible to go back to the `Installation Summary` and change any settings configured there; if you need to do so, you must wait for the installation process to finish, reboot your system, log in and change your settings on the installed system. xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özetinde] gerekli tüm ögeleri yapılandırmayı bitirdikten ve `Kuruluma başla` düğmesine bastıktan sonra `Yapılandırma` ekranı görüntülenir. Bu noktadan sonra kurulum işlemi fiilen başlar ve seçtiğiniz disklerde değişiklikler yapılır. `Kurulum Özeti` ekranına geri dönmek ve orada yapılandırılan herhangi bir ayarı değiştirmek mümkün değildir; bunu yapmanız gerekirse, kurulum işleminin bitmesini beklemeniz, sisteminizi yeniden başlatmanız, oturum açmanız ve ayarlarınızı kurulu sistemde değiştirmeniz gerekir.
The Configuration screen. Two more screens at the top require configuration. Installation progress is displayed at the bottom. Yapılandırma ekranı. Üstteki iki ekran daha yapılandırma gerektiriyor. Kurulum ilerlemesi alt kısımda görüntülenir.
anaconda/ProgressHub.png anaconda/ProgressHub.png
In the top part of the screen, two additional options are available, allowing you to configure authentication settings - the `root` password and an additional user account. Configuring the `root` password is required to finish the installation; creating a user account can be skipped. If you do so, you will be prompted to create a non-root user account after the installation finishes and your system reboots. Ekranın üst kısmında, kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanıyan iki ek seçenek vardır - `root` parolası ve ek bir kullanıcı hesabı. Kurulumu tamamlamak için `root` parolasının yapılandırılması gereklidir; bir kullanıcı hesabı oluşturmak atlanabilir. Bunu yaparsanız, kurulum tamamlandıktan ve sisteminiz yeniden başlatıldıktan sonra sizden root olmayan bir kullanıcı hesabı oluşturmanız istenecektir.
The bottom of the screen shows a progress bar and a message informing you of the current progress of the installation. When the installation finishes and the `root` password has been set, you can press the `Finish configuration` button to reboot your computer and log in to your newly installed {PRODUCT} system. Ekranın alt kısmında bir ilerleme çubuğu ve kurulumun o andaki ilerlemesini size bildiren bir mesaj gösterilir. Kurulum tamamlandığında ve `root` parolası ayarlandığında, bilgisayarınızı yeniden başlatmak ve yeni yüklenen {PRODUCT} sisteminizde oturum açmak için `Yapılandırmayı bitir` düğmesine basabilirsiniz.
Before you finish the installation and reboot, either remove the media (CD, DVD or a USB drive) which you used to start the installation, or make sure that your system tries to boot from the hard drive before trying removable media. Otherwise, your computer will start the installer again instead of the installed system. Kurulumu bitirip yeniden başlatmadan önce, kurulumu başlatmak için kullandığınız ortamı (CD, DVD veya USB sürücü) çıkarın veya sisteminizin çıkarılabilir ortamı denemeden önce sabit sürücüden önyükleme yapmaya çalıştığından emin olun. Aksi takdirde, bilgisayarınız kurulu sistem yerine yeniden kurucuyu başlatacaktır.