The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
English Turkish
But familiarizing yourself with link:https://flask.palletsprojects.com/[Flask] and link:https://pythonhosted.org/Frozen-Flask/[Frozen-Flask] is a good starting point, as we plan for all of our websites to build using this toolset. Ancak web sitelerimizin tamamını bunları kullanarak oluşturmayı planladığımız için, link:https://flask.palletsprojects.com/[Flask] ve link:https://pythonhosted.org/Frozen-Flask/[Frozen-Flask] hakkında bilgi sahibi olmanız iyi bir başlangıç noktasıdır.
For this to happen effectively, we'll need to abstract some things out from the current getfedora.org work. Bunun etkili bir şekilde gerçekleşmesi için mevcut getfedora.org çalışmasından bazı şeyleri özetlememiz gerekecek.
In rare cases, you might need to create an entirely new site, rather than an edition or page on getfedora.org. Nadir durumlarda, getfedora.org'da bir sürüm veya sayfa yerine tamamen yeni bir site oluşturmanız gerekebilir.
Rick Elrod Rick Elrod
In a future world, this document will help you do so. Sonraki bir zamanda, bu belge bunu yapmanıza yardımcı olacaktır.
Creating A New Site Yeni Bir Site Oluşturma