English Dutch
Fedora is a big project, with many moving parts and dozens of groups and subgroups. This chart gives a general overview and a sense of how things fit together. The xref:council::index.adoc[Fedora Council] is our overall leadership and governance body. Most of the project is then roughly organized under https://docs.fedoraproject.org/en-US/fesco/[FESCo] (the Fedora Engineering Steering Committee) or the https://docs.fedoraproject.org/en-US/mindshare-committee/[Mindshare Committee]. Fedora is een groot project, met veel bewegende onderdelen en tientallen groepen en subgroepen. Deze grafiek geeft een algemeen overzicht en een idee van hoe dingen in elkaar passen. De xref:council::index.adoc[Fedora Council] is ons algemene orgaan voor leiderschap en bestuur. Het grootste deel van het project is dan ruwweg georganiseerd onder https://docs.fedoraproject.org/en-US/fesco/[FESCo] (het Fedora Engineering Steering Committee) of de https://docs.fedoraproject.org/en-US/mindshare-committee/[Mindshare-commissie].