English Czech
Getting Help Jak získat pomoc
Ask Fedora Ask Fedora
https://ask.fedoraproject.org/[Ask Fedora] is a community knowledge base and support forum hosted by the Fedora Project. Visit Ask Fedora for support and troubleshooting help. https://ask.fedoraproject.org/[Ask Fedora] (česky Zeptejte se Fedory) je komunitní znalostní báze a fórum podpory hostované Projektem Fedora. Navštivte Ask Fedora, potřebujete-li podporu nebo pomoc s řešením problému.
Fedora Chat Fedora Chat
Visit Fedora’s official chat platform, https://chat.fedoraproject.org (powered by Matrix). Navštivte oficiální chatovací platformu Fedory, https://chat.fedoraproject.org (poháněno technologií Matrix).
Fedora Discussion Fedora Discussion
https://discussion.fedoraproject.org/[Fedora Discussion] is a place to talk about open source projects, workflows, and Fedora-specific offerings such as Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Silverblue, and more. https://discussion.fedoraproject.org/[Fedora Discussion] (česky Diskuze Fedory) je místem, kde lze hovořit o projektech open source, pracovních tocích a co konkrétně nabízí Fedora, jako např. o Fedoře Workstation, Fedoře Server, Fedoře CoreOS, Fedoře Silverblue a více.
Quick Docs Krátké dokumenty
https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/[Fedora Quick Docs] is a collection of short HOWTO and FAQ style documentation for Fedora users. https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/[Krátké dokumenty Fedory] je sbírka nerozsáhlé dokumentace pro uživatele Fedory ve stylu "jak na to" a často kladených dotazů.