English Turkish
at risk risk altında
deliverable teslim edilebilirlik
hackfest kodlama etkinliği
milestone kilometre taşı
modularity modülerlik
off track yoldan çıktı
on track işler yolunda
proprietary mülkiyetli