English Finnish
"Distributable" "Levitettävissä"
Firmware Laiteohjelmisto