English Turkish
Infrastructure Services Alt Yapı Hizmetleri
This part provides information on how to configure services and daemons, configure authentication, and enable remote logins. Bu bölüm, hizmetlerin ve arka plan programlarının nasıl yapılandırılacağı, kimlik doğrulamanın nasıl yapılandırılacağı ve uzaktan oturum açmaların nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi sağlar.