English Turkish
This part discusses various topics related to servers such as how to set up a web server or share files and directories over a network. Bu bölüm, bir Web sunucusunun nasıl kurulacağı veya ağ üzerinden dosya ve dizinlerin nasıl paylaşılacağı gibi sunucularla ilgili çeşitli konuları tartışır.
Servers Sunucular