English Polish
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
Additional Resources Dodatkowe materiały
Apart from keyboard layout (_map_), three other options can be specified: Poza układem klawiatury (_układ_klawiatury), można podać trzy dodatkowe parametry:
As mentioned before, you can check your current keyboard layout configuration with the following command: Jak już zostało to wspomniane wyżej, możesz sprawdzić aktualny układ klawiatury za pomocą następującego polecenia:
Changing the Default Locale Zmiana domyślnego języka
Changing the Keyboard Layout Zmiana Układu Klawiatury
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-locales`
[command]#localectl# [option]`list-locales`
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_locale_
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_język_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_ _model_ _variant_ _options_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_ _model_ _wariant_ _opcje_
[command]#localectl# [option]`status`
[command]#localectl# [opcje]`status`
Displaying the Current Settings Wyświetlanie Aktualnych Ustawień
Displaying the Current Status Wyświetlanie aktualnego statusu