English Polish
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl list-locales | grep pass:quotes[`en_`]
en_AG
en_AG.utf8
en_AU
en_AU.iso88591
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.iso88591
en_BW.utf8
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: de
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.UTF-8
VC Keymap: us
X11 Layout: n/a
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}localectl status
System Locale: LANG=en_US.utf8
VC Keymap: us
X11 Layout: us
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
~]${nbsp}pass:attributes[{blank}][command]#localectl# [option]`list-keymaps` | [command]#grep# `cz`
cz
cz-cp1250
cz-lat2
cz-lat2-prog
cz-qwerty
cz-us-qwertz
sunt5-cz-us
sunt5-us-cz
For more information on how to configure the keyboard layout on Fedora, see the resources listed below: Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji układu klawiatury w Fedorze, zapoznaj się z następującymi materiałami:
To set the default system locale, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny język systemu, użyj następującego polecenia jako `root`:
To set the default keyboard layout for your system, use the following command as `root`: Aby ustawić domyślny układ klawiatury dla swojego systemu, wpisz poniższe polecenie jako `root`:
To list all locales available for your system, type: Aby wypisać wszystkie języki dostepne w systemie, użyj następującego polecenia:
To list all available keyboard layouts that can be configured on your system, type: Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych układów klawiatury dostępnych w twoim systemie, użyj polecenia:
[command]#localectl# [option]`status`
[command]#localectl# [opcje]`status`
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-keymaps`
[command]#localectl# [option]`list-locales`
[command]#localectl# [option]`list-locales`
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`--no-convert` [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_locale_
[command]#localectl# [option]`set-locale` [option]`LANG`pass:attributes[{blank}]=pass:attributes[{blank}]_język_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _map_ _model_ _variant_ _options_
[command]#localectl# [option]`set-x11-keymap` _układ_klawiatury_ _model_ _wariant_ _opcje_
Additional Resources Dodatkowe materiały
Installed Documentation Dokumentacja zainstalowana w systemie