English Polish
Basic System Configuration Podstawowa konfiguracja systemu
Infrastructure Services Usługi infrastruktury
Kernel, Module and Driver Configuration Konfiguracja jądra, modułu i sterownika
Monitoring and Automation Monitorowanie i Automatyzacja
Package Management Zarządzanie pakietami
Servers Serwery
xref:basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time.adoc[Configuring the Date and Time] xref:basic-system-configuration/Configuring_the_Date_and_Time.adoc[Konfiguracja daty i czasu]
xref:basic-system-configuration/Gaining_Privileges.adoc[Gaining Privileges] xref:basic-system-configuration/Gaining_Privileges.adoc[Uzyskiwanie uprawnień]
xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Introduction] xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Wstęp]
xref:basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups.adoc[Managing Users and Groups] xref:basic-system-configuration/Managing_Users_and_Groups.adoc[Zarządzanie użytkownikami i grupami]
xref:basic-system-configuration/Opening_GUI_Applications.adoc[Opening Graphical Applications] xref:basic-system-configuration/Opening_GUI_Applications.adoc[Otwieranie aplikacji graficznych]
xref:basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc[System Locale and Keyboard Configuration] xref:basic-system-configuration/System_Locale_and_Keyboard_Configuration.adoc[Ustawienia regionalne i konfiguracja klawiatury]
xref:index.adoc[System Administration Guide] xref:index.adoc[Podręcznik Administratora Systemów]
xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Introduction] xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Wstęp]
xref:infrastructure-services/OpenSSH.adoc[OpenSSH] xref:infrastructure-services/OpenSSH.adoc[OpenSSH]
xref:infrastructure-services/Services_and_Daemons.adoc[Services and Daemons] xref:infrastructure-services/Services_and_Daemons.adoc[Usługi i demony]
xref:infrastructure-services/TigerVNC.adoc[TigerVNC] xref:infrastructure-services/TigerVNC.adoc[TigerVNC]
xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Introduction] xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Wstęp]
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Manually Upgrading the Kernel] xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Ręczna aktualizacja jądra]
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Working with Kernel Modules] xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Praca z modułami jądra]