English Polish
xref:servers/Web_Servers.adoc[Web Servers] xref:servers/Web_Servers.adoc[Serwery www]
xref:servers/Mail_Servers.adoc[Mail Servers] xref:servers/Mail_Servers.adoc[Serwery poczty]
xref:servers/Directory_Servers.adoc[Directory Servers] xref:servers/Directory_Servers.adoc[Serwery katalogów]
xref:servers/File_and_Print_Servers.adoc[File and Print Servers] xref:servers/File_and_Print_Servers.adoc[Serwery plików i drukowania]
xref:servers/Configuring_NTP_Using_the_chrony_Suite.adoc[Configuring NTP Using the chrony Suite] xref:servers/Configuring_NTP_Using_the_chrony_Suite.adoc[Konfigurowanie NTP za pomocą chrony Suite]
xref:servers/Configuring_NTP_Using_ntpd.adoc[Configuring NTP Using ntpd] xref:servers/Configuring_NTP_Using_ntpd.adoc[Konfigurowanie NTP za pomocą ntpd]
xref:servers/Configuring_PTP_Using_ptp4l.adoc[Configuring PTP Using ptp4l] xref:servers/Configuring_PTP_Using_ptp4l.adoc[Konfigurowanie PTP za pomocą ptp4l]
Monitoring and Automation Monitorowanie i Automatyzacja
xref:monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation.adoc[Introduction] xref:monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation.adoc[Wstęp]
xref:monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools.adoc[System Monitoring Tools] xref:monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools.adoc[Narzędzia monitorowania systemu]
xref:monitoring-and-automation/Viewing_and_Managing_Log_Files.adoc[Viewing and Managing Log Files] xref:monitoring-and-automation/Viewing_and_Managing_Log_Files.adoc[Wyświetlanie i zarządzanie plikami dziennika]
xref:monitoring-and-automation/Automating_System_Tasks.adoc[Automating System Tasks] xref:monitoring-and-automation/Automating_System_Tasks.adoc[Automatyzacja zadań systemowych]
xref:monitoring-and-automation/OProfile.adoc[OProfile] xref:monitoring-and-automation/OProfile.adoc[OProfile]
Kernel, Module and Driver Configuration Konfiguracja jądra, modułu i sterownika
xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Introduction] xref:kernel-module-driver-configuration/intro-kernel-module-driver-configuration.adoc[Wstęp]
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader.adoc[Working with the GRUB 2 Boot Loader] xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_the_GRUB_2_Boot_Loader.adoc[Praca z programem GRUB 2]
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Manually Upgrading the Kernel] xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Ręczna aktualizacja jądra]
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Working with Kernel Modules] xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Praca z modułami jądra]
xref:RPM.adoc[RPM] xref:RPM.adoc[RPM]
xref:Wayland.adoc[The Wayland Display Server] xref:Wayland.adoc[Serwer wyświetlania Wayland]