English Polish
The "Atomic" variant of {MAJOROS} uses [application]*rpm-ostree* to update the host. `rpm-ostree` is a hybrid image/package system. By default, installations are in "image" mode using OSTree, but additional packages can be installed. It also supports overrides, rebases, and many other features. For more information, see link:++http://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[its online documentation]. {MAJOROS} w wersji "Atomic" używa programu [application]*rpm-ostree* aby zaktualizować komputer. `rpm-ostree` to hybrydowy system pakietów/obrazów. Domyślnie instalacje odbywają się w trybie "obrazów" za pomocą OSTree, ale dodatkowe pakiety mogą być doinstalowywane. Wspiera nadpisywanie, przepisywanie oraz wiele innych funkcjonalności. Po więcej informacji udaj się do link:++http://www.projectatomic.io/docs/os-updates/++[dokumentacji tego narzędzia].