English Ukrainian
This part covers various tools that assist administrators with kernel customization. Цей розділ присвячено різноманітним інструментам, які допомагають адміністраторам налаштовувати ядро системи.
Kernel, Module and Driver Configuration Налаштовування ядра, модулів і драйверів