English Ukrainian
Kernel, Module and Driver Configuration Налаштовування ядра, модулів і драйверів
This part covers various tools that assist administrators with kernel customization. Цей розділ присвячено різноманітним інструментам, які допомагають адміністраторам налаштовувати ядро системи.