English Polish
Servers Serwery
This part discusses various topics related to servers such as how to set up a web server or share files and directories over a network. Ta część opisuje tematy związane z serwerami, takie jak instalacja serwera sieciowego, czy udostępnianie plików i katalogów w sieci.