English Polish
Kernel, Module and Driver Configuration Konfiguracja jądra, modułu i sterownika
This part covers various tools that assist administrators with kernel customization. Ta część opisuje różne narzędzia, które wspierają administratorów w modyfikowaniu jądra systemu.