English Spanish
Release Notes Notas a la Revisión
Release Notes for Fedora {PRODVER} Notas a la Revisión para Fedora {PRODVER}
This document provides the release notes for Fedora {PRODVER}. It describes major changes offered as compared to Fedora {PREVVER}. Este documento presenta las notas a la revisión para Fedora {PRODVER}. Describe los principales cambios que se ofrecen con respecto a Fedora {PREVVER}.
image:title_logo.svg[Fedora Logo] image:title_logo.svg[Fedora Logo]