English Turkish
This section lists changes in Fedora {PRODVER} relevant to developers. Use the navigation tab on the left to view release notes for various languages. Bu bölümde geliştiricileri ilgilendiren Fedora {PRODVER} için değişiklikler listelenmektedir. Çeşitli dillere ilişkin sürüm notlarını görüntülemek için soldaki gezinme sekmesini kullanın.
Notable changes for developers Geliştiriciler için önemli değişiklikler