English Turkish
Python Python
Python 3.6 Python 3.6
Python 3.6 will be the default Python 3 stack in Fedora 26. This is an upgrade from 3.5 which was included in Fedora 25. All packages which depend on Python 3 must be rebuilt. User-written Python 3 scripts and applications may require a small amount of porting; however, Python 3.5 is forward compatible with Python 3.6 for the most part. Python 3.6 Fedora 26'da kurulu olarak gelecek. 3.5 sürümünden yükseltme Fedora 25'te mevcut. Python 3'e dayalı olarak gelen paketlerin hepsi tekrar yapılmalı. Kullanıcı tarafından yazılan Python 3 betiklerinde ve uygulamalarında küçük bir değiştirme gerekebilir. Bununla birlikte Python 3.5 çoğunlukla Python 3.6 ile uyumludur.
Notable new features include: Dikkate değer değişikler:
Python Classroom Lab Python Classroom Lab'ı