English Turkish
Fedora Classroom Fedora Classroom
The Fedora Classroom is a project to help people spread knowledge to others. We host a plethora of sessions on different subjects. Fedora Classroom, insanların bildiklerini başkalarına aktarmasına yardımcı olan bir projedir. Farklı konularda birçok oturum düzenliyoruz.
Links Bağlantılar
Recordings of sessions are made available on the {YOUTUBE}[Fedora Youtube channel]. Oturumların kayıtları {YOUTUBE}[Fedora Youtube kanalında] bulunabilir.
Follow up questions on the sessions can be asked on {DISCOURSE_CLASSROOM}[Discourse under the classroom sub-category]. Oturumların ardından sorularınızı {DISCOURSE_CLASSROOM}[Discourse sayfasındaki classroom alt kategorisi altında] sorabilirsiniz.
Suggestions for new sessions should be made on {PAGURE}/issues[our Pagure project]. Yeni oturumlar için öneriler {PAGURE}/issues[Pagure proje sayfamız] üzerinden yapılmalıdır.
Sessions Oturumlar
We are moving away from a live streaming to a {FWIKI}/Classroom/OfflineSessionsProposal[recording based deliverly model]. This helps us get the sessions to more people, and it helps us focus on the quality of the material instead of the technology involved. Canlı yayın modelinden {FWIKI}/Classroom/OfflineSessionsProposal[kayıt tabanlı yayın modeline] geçiyoruz. Bu, oturumları daha fazla insana ulaştırmamıza ve ilgili teknoloji yerine içeriğin kalitesine odaklanmamıza yardımcı olacaktır.
Therefore, we are no longer bound by {FWIKI}/Classroom/Release_schedule[release cycle based calendar]. Bu nedenle, artık {FWIKI}/Classroom/Release_schedule[yayın döngüsü tabanlı takvime] bağlı değiliz.
Recording sessions Oturumları kaydetme
Please refer to {FWIKI}/ScreenCasting for information on tools that can be used to record sessions. Oturumları kaydetmek için kullanılabilecek araçlar hakkında bilgi için lütfen {FWIKI}/ScreenCasting sayfasına başvurun.
Badges for instructors Eğitmenler için rozetler
Community members that instruct sessions earn https://pagure.io/Fedora-Badges/issue/523[badges]! These are awarded automatically for sessions that are held in https://web.libera.chat/?channels=#fedora-classroom[#fedora-classroom] IRC channel. For sessions that are held on other platforms, a https://pagure.io/fedora-badges/issue/645[ticket must be filed to award the badge manually]. Oturumlarda ders anlatan topluluk üyeleri https://pagure.io/Fedora-Badges/issue/523[rozetler] kazanırlar! Bunlar, https://web.libera.chat/?channels=#fedora-classroom[#fedora-classroom] IRC kanalında yapılan oturumlar için otomatik olarak verilmektedir. Diğer platformlarda yapılan oturumlar için, https://pagure.io/fedora-badges/issue/645[rozetin elle verilmesi için bir bilet açılmalıdır].
Communicating with us Bizimle iletişim kurmak
We are available via our https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/classroom[mailing list]. https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/classroom[E-posta listemiz] aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
We are also on the IRC at https://web.libera.chat/?channels=#fedora-classroom[#fedora-classroom]. We use the {PAGURE}/new_issue[Pagure project] to manage our tickets. Ayrıca IRC'de https://web.libera.chat/?channels=#fedora-classroom[#fedora-classroom] kanalındayız. Biletlerimizi yönetmek için {PAGURE}/new_issue[Pagure projesini] kullanıyoruz.
Help wanted Yardım isteniyor
If you would like to help out the Fedora Classroom effort, we are currently xref:classroom/help-wanted[looking for assistance] in several areas. Fedora Classroom'a yardım etmek istiyorsanız, şu anda çeşitli alanlarda xref:classroom/help-wanted[yardımcı olacak kişiler arıyoruz].
Classroom etiquette Sınıf görgü kuralları
The purpose of the classroom is to provide instruction on a specific topic. As such, it is beneficial for classroom sessions to adhere to a certain standard. Please try to adhere to the following during sessions: Sınıfın amacı, belirli bir konu hakkında eğitim vermektir. Bu nedenle, sınıf oturumlarının belirli bir standarda uyması faydalı olacaktır. Lütfen oturumlar sırasında aşağıdakilere uymaya çalışın: