English Turkish
VLAN VLAN
virtual network interface sanal ağ arayüzü
verify doğrulamak
variant çeşit
thin pool
Subvolumes Alt birimler
Subvolume Alt birim
separate mount points ayrı bağlama noktaları
SELinux SELinux
Rescue Mode Kurtarma Modu
(required) (gerekli)
pre-release ön sürüm
password parola
partitioning scheme bölümlendirme düzeni
partitioning bölümlendirme
optional isteğe bağlı
(optional) (isteğe bağlı)
NIC Teaming NIC Teaming
network interfaces ağ arayüzleri
Network & Hostname Ağ & Ana Makine Adı