English Turkish
optional isteğe bağlı
partitioning bölümlendirme
partitioning scheme bölümlendirme düzeni
password parola
pre-release ön sürüm
(required) (gerekli)
Rescue Mode Kurtarma Modu
SELinux SELinux
separate mount points ayrı bağlama noktaları
Subvolume Alt birim
Subvolumes Alt birimler
thin pool
variant çeşit
verify doğrulamak
virtual network interface sanal ağ arayüzü
VLAN VLAN