The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
Installing {PRODUCT}{nbsp}{PRODVER} on 64-bit AMD, Intel and Arm SystemReady hardware. 64-bit AMD, Intel ve Arm SystemReady donanımları üzerinde {PRODUCT}{nbsp}{PRODVER} kurulumu.
This manual explains how to boot the Fedora installation program, [application]*Anaconda*, and how to install Fedora{nbsp}{PRODVER} on 64-bit AMD, Intel and Arm SystemReady machines. It also covers advanced installation methods such as automated Kickstart installations, booting the installation from a network location, remote access to the installation system using VNC, and system upgrades from previous versions of Fedora. It also describes common post-installation tasks and explains how to troubleshoot common issues related to the installation. Bu kılavuz, Fedora kurulum programının, [application]*Anaconda*, nasıl önyükleneceğini ve 64 bit AMD, Intel ve Arm SystemReady makinelerinde nasıl Fedora{nbsp}{PRODVER} kurulacağını açıklamaktadır. Ayrıca, otomatik Kickstart kurulumları, kurulumu bir ağ konumundan önyükleme, kurulum sistemine VNC kullanarak uzaktan erişim ve önceki Fedora sürümlerinden sistem yükseltmeleri gibi gelişmiş kurulum yöntemlerini de kapsamaktadır. Ayrıca, yaygın kurulum sonrası görevleri ve kurulumla ilgili genel sorunların nasıl giderileceğini de açıklamaktadır.
image:title_logo.svg[Fedora Documentation Team] image:title_logo.svg[Fedora Belgelendirme Takımı]
Installation Guide Kurulum Kılavuzu