English Turkish
If your system does not have the ability to use the graphical mode, you can: Sisteminizde grafiksel modu kullanamıyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
You can also use kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] and kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] to switch to the next or previous [application]*tmux* window, respectively. Sonraki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[n], önceki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] tuşlarını da kullanabilirsiniz.
The terminal multiplexer is running in virtual console 1. To switch from the actual installation environment to [application]*tmux*, press kbd:[Ctrl + Alt + F1]. To go back to the main installation interface which runs in virtual console 6, press kbd:[Ctrl + Alt + F6]. Terminal çoklayıcı birinci sanal konsolda çalışmaktadır. Gerçek kurulum ortamından [application]*tmux*'a geçmek için kbd:[Ctrl + Alt + F1] tuşlarına basın. Altıncı sanal konsolda çalışan ana kurulum arayüzüne geri dönmek için kbd:[Ctrl + Alt + F6] tuşlarına basın.
Use Kickstart to automate the installation as described in xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] xref:advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Kickstart ile Kurulumu Otomatikleştirme] bölümünde açıklandığı gibi kurulumu otomatikleştirmek için Kickstart kullanın