The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
You can also use kbd:[Ctrl + b] kbd:[n] and kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] to switch to the next or previous [application]*tmux* window, respectively. Sonraki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[n], önceki [application]*tmux* penceresine geçmek için kbd:[Ctrl + b] kbd:[p] tuşlarını da kullanabilirsiniz.
You can not configure any advanced storage methods (LVM, software RAID, FCoE, zFCP and iSCSI). Gelişmiş depolama yöntemlerini (LVM, yazılımsal RAID, FCoE, zFCP ve iSCSI) yapılandıramazsınız.
You can press kbd:[Shift + Print Screen] at any time during the graphical installation to capture the current screen. These screenshots are saved to `/tmp/anaconda-screenshots`. Geçerli ekranı yakalamak için grafiksel kurulum sırasında istediğiniz zaman kbd:[Shift + Print Screen] tuşlarına basabilirsiniz. Bu ekran görüntüleri `/tmp/anaconda-screenshots` dizinine kaydedilir.
Your current keyboard layout is displayed in the top right hand corner. Only one layout is configured by default; if you configure more than layout in the `Keyboard Layout` screen (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Keyboard Layout]), you can switch between them by clicking the layout indicator. Geçerli klavye düzeniniz sağ üst köşede görüntülenir. Öntanımlı olarak yalnızca bir düzen yapılandırılmıştır; `Klavye Düzeni` ekranında (xref:sect-installation-gui-keyboard-layout[Klavye Düzeni]) birden fazlasını yapılandırırsanız, düzen göstergesine tıklayarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.