English Turkish
`Vlan` (_Virtual LAN_) - A method to create multiple distinct broadcast domains which are mutually isolated. `Vlan` (_Virtual LAN - Sanal LAN_) - Karşılıklı olarak izole edilmiş birden fazla ayrı yayın alanı oluşturma yöntemi.
To add a virtual network interface, click the `+` button at the bottom of the interface list. A new window will open, prompting you to select one of the three available types of virtual interfaces: Sanal ağ arayüzü eklemek için, arayüz listesinin altındaki `+` düğmesine tıklayın. Kullanılabilecek üç sanal arayüz türünden birini seçmenizi isteyen yeni bir pencere açılacaktır:
To access the settings dialog again after you closed it, select the same interface in the list of configured interfaces and click `Configure` in the bottom right corner of the screen. To remove a virtual interface, select it in the list and click the `-` button below. Ayarlar iletişim kutusunu kapattıktan sonra tekrar erişmek için, yapılandırılan arayüzler listesinden aynı arayüzü seçin ve ekranın sağ alt köşesindeki `Yapılandır` düğmesine tıklayın. Bir sanal arayüzü kaldırmak için, listeden seçin ve alt kısımdaki `-` düğmesine tıklayın.
`Team` - NIC Teaming, a new implementation to aggregate links, designed to provide a small kernel driver to implement the fast handling of packet flows, and various applications to do everything else in user space. `Team` - NIC Teaming, bağlantıları birleştirmek için yeni bir uygulama, paket akışlarının hızlı işlenmesini sağlamak için küçük bir çekirdek sürücüsü ve diğer her şeyi kullanıcı alanında yapmak için çeşitli uygulamalar sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Select the interface type you want to add, and click `Add`. Another dialog window will open, allowing you to edit any available settings for your chosen interface type. For information about available settings, see the respective sections of the [citetitle]_{PRODUCT} Networking{nbsp}Guide_, available at link:++https://docs.fedoraproject.org/++[]. Basic documentation is also available in xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-network-configuration-advanced[Editing Network Interface Configuration]. Eklemek istediğiniz arayüz türünü seçin ve `Ekle` düğmesine tıklayın. Seçtiğiniz arayüz türü için kullanılabilir ayarları düzenlemenizi sağlayan başka bir iletişim penceresi açılacaktır. Kullanılabilir ayarlar hakkında bilgi için, link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresinde bulunan [citetitle]_{PRODUCT} Ağ{nbsp}Kılavuzunun_ ilgili bölümlerine bakın. Temel belgelendirme ayrıca xref:install/Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-network-configuration-advanced[Ağ Arayüzü Yapılandırmasını Düzenleme] bölümünde bulunabilir.
`Bond` - NIC (_Network Interface Controller_) Bonding, a method to bind multiple physical network interfaces together into a single bonded channel. `Bond` - NIC (_Network Interface Controller - Ethernet Kartı_) Bonding, birden fazla fiziksel ağ arayüzünü tek bir bağlı kanala bağlamak için bir yöntem.
Adding a Virtual Network Interface Sanal Ağ Arayüzü Ekleme