The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Turkish
device i2c_piix4 --opts="aic152x=0x340 io=11"
device i2c_piix4 --opts="aic152x=0x340 io=11"
driverdisk (optional) - Use a Driver Disk driverdisk (isteğe bağlı) - Bir Sürücü Diski Kullan
Driver disks can be used during Kickstart installations to provide additional drivers not included by default. You must copy the driver disks's contents to the root directory of a partition on the system's hard drive. Then, you must use the [command]#driverdisk# command to specify that the installation program should look for a driver disk and its location. Sürücü diskleri, öntanımlı olarak dahil edilmeyen ek sürücüleri sağlamak için Kickstart kurulumları sırasında kullanılabilir. Sürücü disklerinin içeriğini, sistemin sabit diskindeki bir bölümün kök dizinine kopyalamanız gerekir. Ardından, kurulum programının bir sürücü diski araması gerektiğini ve konumunu belirtmek için [command]#driverdisk# komutunu kullanmanız gerekir.
[command]#driverdisk _partition_ | --source= | --biospart=#
[command]#driverdisk _bölüm_ | --source= | --biospart=#
_partition_ _bölüm_
Search for the driver disk image on a local partition. Replace _partition_ with the name of the partition containing the driver disk. Note that the partition must be specified as a full path. For example: Sürücü disk görüntüsünü yerel bir bölümde arayın. _bölüm_ parametresini sürücü diskini içeren bölümün adıyla değiştirin. Bölümün tam yol olarak belirtilmesi gerektiğini unutmayın. Örneğin:
[command]#driverdisk /dev/sdb1#
[command]#driverdisk /dev/sdb1#
[option]#--source=# [option]#--source=#
Search for the driver disk in a network location instead of a local partition. For example: Sürücü diskini yerel bölüm yerine bir ağ konumunda arayın. Örneğin:
[command]#driverdisk --source=ftp://pass:attributes[{blank}]_path/to/dd.img_pass:attributes[{blank}]#
[command]#driverdisk --source=ftp://pass:attributes[{blank}]_sürücü/diskinin/yolu.img_pass:attributes[{blank}]#
[command]#driverdisk --source=http://pass:attributes[{blank}]_path/to/dd.img_pass:attributes[{blank}]#
[command]#driverdisk --source=http://pass:attributes[{blank}]_sürücü/diskinin/yolu.img_pass:attributes[{blank}]#
[command]#driverdisk --source=nfs:pass:attributes[{blank}]_hostname_:/pass:attributes[{blank}]_path/to/dd.img_pass:attributes[{blank}]#
[command]#driverdisk --source=nfs:pass:attributes[{blank}]_anamakineadı_:/pass:attributes[{blank}]_sürücü/diskinin/yolu.img_pass:attributes[{blank}]#
[option]#--biospart=# [option]#--biospart=#
BIOS partition containing the driver disk (for example, `82p2`). Sürücü diskini içeren BIOS bölümü (örneğin, `82p2`).
install (required) - Configure Installation Method install (gerekli) - Kurulum Yöntemini Yapılandır
The default installation mode. You must specify the type of installation from `cdrom`, `harddrive`, `nfs`, `liveimg`, or `url`. The [command]#install# command and the installation method command must be on separate lines. For example: Öntanımlı kurulum modu. `cdrom`, `harddrive`, `nfs`, `liveimg` veya `url` seçeneklerinden birini kurulum türü olarak belirtmelisiniz. [command]#install# komutu ve kurulum yöntemi komutu ayrı satırlarda olmalıdır. Örneğin:
[command]#install#
[command]#liveimg --url=file:///images/install/squashfs.img --noverifyssl#
[command]#install#
[command]#liveimg --url=file:///images/install/squashfs.img --noverifyssl#
The installation method commands are: Kurulum yöntemi komutları şunlardır:
[command]#cdrom# [command]#cdrom#
Install from the first optical (DVD) drive on the system. Sistemdeki ilk optik (DVD) sürücüden kur.