English Turkish
`1.0-0` `1.0-0`
`1.0-1` `1.0-1`
`1.1-0` `1.1-0`
`1.1-1` `1.1-1`
`1.1-2` `1.1-2`
`1.2-0` `1.2-0`
`1.3-0` `1.3-0`
`1.4-0` `1.4-0`
`1.5-0` `1.5-0`
Added boot option [option]#inst.nosave=# [option]#inst.nosave=# önyükleme seçeneği eklendi
added info on media types ortam türleri hakkında bilgi eklendi
Added the `Kdump` screen to the GUI docs Grafiksel kullanıcı arayüzü belgelerine `Kdump` ekranı eklendi
All external links are now converted to HTTPS where applicable (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/3++[issue 3]) Tüm harici bağlantılar artık uygulanabilir olduğunda HTTPS'ye dönüştürülüyor (link:++https://pagure.io/fedora-docs/install-guide/issue/3++[sorun 3])
Fedora 22 Final release Fedora 22 Son sürüm
Fedora 23 Final release Fedora 23 Son sürüm
Fedora 24 Final release Fedora 24 Son sürüm
Fedora 29 Final release Fedora 29 Son sürüm
Fixed Windows checksum steps, BZ#1175759 Windows sağlama toplamı adımları düzeltildi, BZ#1175759
Fixes in Boot Options: inst.headless is deprecated, inst.askmethod moved from removed to Installation Source Önyükleme seçeneklerindeki düzeltmeler: inst.headless kullanımdan kaldırıldı, inst.askmethod kaldırılmış durumdan Kurulum Kaynağına taşındı
Kickstart commands and boot options updated for F23 Kickstart komutları ve önyükleme seçenekleri F23 için güncellendi