English Turkish
Fedora 23 Final release Fedora 23 Son sürüm
Kickstart commands and boot options updated for F23 Kickstart komutları ve önyükleme seçenekleri F23 için güncellendi
Many typo fixes Birçok yazım hatası düzeltmesi
`1.2-0` `1.2-0`
Mon May 25 2015, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.cogm) 25 Mayıs 2015 Pazartesi, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Fedora 22 Final release Fedora 22 Son sürüm
References to [application]*Yum* replaced with [application]*DNF* (the new default package manager) [application]*Yum* komutunun geçtiği yerler [application]*DNF* ile değiştirildi (yeni öntanımlı paket yöneticisi)
Updates in boot options: [option]#inst.dnf# replaced with [option]#inst.nodnf#, added [option]#inst.kdump_addon=# Önyükleme seçenekleri güncellemeleri: [option]#inst.dnf#, [option]#inst.nodnf# ile değiştirildi, [option]#inst.kdump_addon=# eklendi
Updates in Kickstart: [command]#%anaconda#, [command]#%addon#, [command]#sshkey#, [command]#pwpolicy# Kickstart güncellemeleri: [command]#%anaconda#, [command]#%addon#, [command]#sshkey#, [command]#pwpolicy#
Added the `Kdump` screen to the GUI docs Grafiksel kullanıcı arayüzü belgelerine `Kdump` ekranı eklendi
`1.1-2` `1.1-2`
Sun Dec 21 2014, Zach Oglesby (zach@oglesby.co) 21 Aralık 2014 Pazar, Zach Oglesby (zach@oglesby.co)
Fixed Windows checksum steps, BZ#1175759 Windows sağlama toplamı adımları düzeltildi, BZ#1175759
`1.1-1` `1.1-1`
Mon Dec 15 2014, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) 15 Aralık 2014 Pazartesi, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Fixes in Boot Options: inst.headless is deprecated, inst.askmethod moved from removed to Installation Source Önyükleme seçeneklerindeki düzeltmeler: inst.headless kullanımdan kaldırıldı, inst.askmethod kaldırılmış durumdan Kurulum Kaynağına taşındı
Parts of the network boot setup chapter have been updated with correct URLs Ağ önyükleme kurulumu bölümünün bazı bölümleri doğru URL'lerle güncellendi
Updates in Recommended Partitioning Scheme and Advice on Partitions in the Manual Partitioning section of the installation chapter Kurulum bölümünün Elle Bölümlendirme kısmında Tavsiye Edilen Bölümlendirme Düzeni ve Bölümlerle İlgili Tavsiyeler kısımlarında güncellemeler
`1.1-0` `1.1-0`
Mon Dec 8 2014, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) 8 Aralık 2014 Pazartesi, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)