English Turkish
Publishing for Fedora 21 Fedora 21 için yayınlama
`1.0-1` `1.0-1`
Mon Dec 8 2014, Pete Travis (immanetize@fedoraproject.org) 8 Aralık 2014 Pazartesi, Pete Travis (immanetize@fedoraproject.org)
added info on media types ortam türleri hakkında bilgi eklendi
`1.0-0` `1.0-0`
Tue Dec 17 2013, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com) 17 Aralık 2013 Salı, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)
Publishing for Fedora 20 Fedora 20 için yayınlama