English Turkish
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
`[ 170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk`
# mkdir usb
# mkdir usb
# umount /mnt/usb
# umount /mnt/usb
On the system you are installing, press kbd:[Ctrl + Alt + F2] to access a shell prompt. You will be logged into a root account and you will have access to the installation program's temporary file system. Kurduğunuz sistemde, bir kabuk istemine erişmek için kbd:[Ctrl + Alt + F2] tuşlarına basın. Bir root hesabında oturum açacaksınız ve kurulum programının geçici dosya sistemine erişiminiz olacak.
# scp *log john@192.168.0.122:/home/john/logs/
# scp *log john@192.168.0.122:/home/john/logs/
`The authenticity of host '192.168.0.122 (192.168.0.122)' can't be established.`
`ECDSA key fingerprint is a4:60:76:eb:b2:d0:aa:23:af:3d:59:5c:de:bb:c4:42.`
`Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?`
`The authenticity of host '192.168.0.122 (192.168.0.122)' can't be established.`
`ECDSA key fingerprint is a4:60:76:eb:b2:d0:aa:23:af:3d:59:5c:de:bb:c4:42.`
`Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?`
`init=/bin/sh`
`init=/bin/sh`
pass:quotes[`sh-4.2#`]
pass:quotes[`sh-4.2#`]
sh4.2# mount -o remount,rw /
sh4.2# mount -o remount,rw /
sh4.2# passwd root
sh4.2# passwd root
sh4.2# mount -o remount,ro /
sh4.2# mount -o remount,ro /
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root rd.md=0 rd.dm=0 vconsole.keymap=us $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel-param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) rd.luks=0 vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=vg_rhel/swap rhgb quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=rhel/root rd.md=0 rd.dm=0 vconsole.keymap=us $([ -x /usr/sbin/rhcrashkernel-param ] && /usr/sbin/rhcrashkernel-param || :) rd.luks=0 vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rd.lvm.lv=vg_rhel/swap rhgb quiet"
# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
# grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg
# systemctl set-default graphical.target
# systemctl set-default graphical.target
# systemctl set-default multi-user.target
# systemctl set-default multi-user.target
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_rhel-root 20G 6.0G 13G 32% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.8G 2.7M 1.8G 1% /dev/shm
tmpfs 1.8G 1012K 1.8G 1% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.8G 2.6M 1.8G 1% /tmp
/dev/sda1 976M 150M 760M 17% /boot
/dev/dm-4 90G 90G 0 100% /home
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_rhel-root 20G 6.0G 13G 32% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.8G 2.7M 1.8G 1% /dev/shm
tmpfs 1.8G 1012K 1.8G 1% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.8G 2.6M 1.8G 1% /tmp
/dev/sda1 976M 150M 760M 17% /boot
/dev/dm-4 90G 90G 0 100% /home
Start your computer and wait until the boot loader menu appears. If you set your boot loader timeout period to 0, hold down the kbd:[Esc] key to access it. Bilgisayarınızı başlatın ve önyükleyici menüsü görünene kadar bekleyin. Önyükleyici zaman aşımı sürenizi 0 olarak ayarladıysanız, menüye erişmek için kbd:[Esc] tuşunu basılı tutun.
When the boot loader menu appears, use your cursor keys to highlight the entry you want to boot and press the kbd:[e] key to edit this entry's options. Önyükleyici menüsü göründüğünde, önyükleme yapmak istediğiniz girdiyi vurgulamak için imleç tuşlarınızı kullanın ve o girdinin seçeneklerini düzenlemek için kbd:[e] tuşuna basın.
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M
mem=pass:attributes[{blank}]_xx_pass:attributes[{blank}]M