The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.
English Turkish
The the group ID (GID) of the user's default group. The default group name will be the same as the user name, and its default GID is 1000. GIDs 0-999 are reserved by the system so they can not be assigned to an user's group. Kullanıcının öntanımlı grubunun grup kimliği (GID). Öntanımlı grup adı, kullanıcı adıyla aynı olacaktır ve öntanımlı GID değeri 1000'dir. 0-999 arasındaki değerler sistem için ayrıldığından bir kullanıcının grubuna atanamazlar.
The user's group membership. The user account you are creating will always have one default group membership (the user's default group with an ID set in the `Specify a group ID manually` field). In the `Group Membership` field, you can specify additional groups as a comma-separated list. Groups which do not already exist will be created; you can specify custom GIDs for them in parentheses. If you do not specify a custom GID for a new group, it will be assigned automatically. Kullanıcının grup üyeliği. Oluşturmakta olduğunuz kullanıcı hesabının her zaman bir öntanımlı grup üyeliği olacaktır (`Elle bir grup kimliği belirtin` alanında kimliği ayarlanmış olan, kullanıcının öntanımlı grubu). `Grup Üyeliği` alanında, virgülle ayrılmış bir liste olarak ek grupları belirtebilirsiniz. Zaten var olmayan gruplar oluşturulacaktır; parantez içinde onlar için özel GID'ler belirtebilirsiniz. Yeni bir grup için özel bir GID belirtmezseniz, bu otomatik olarak atanacaktır.