English Turkish
The mount point has now been created using the default settings, which means it has been created as an LVM logical volume. Select the newly created mount point in the left pane to configure it further, and convert it to a Btrfs subvolume by changing the `Device Type` option to `Btrfs`. Then, click `Update Settings` in the bottom right corner of the screen. Bu adımdan sonra bağlama noktası öntanımlı ayarlar kullanılarak, yani bir LVM mantıksal birimi olarak oluşturulur. Daha fazla yapılandırmak için sol bölmede yeni oluşturulan bağlama noktasını seçin ve `Aygıt Türü` seçeneğini `Btrfs` olarak değiştirerek bir Btrfs alt birimine dönüştürün. Ardından, ekranın sağ alt köşesindeki `Ayarları Güncelle` düğmesine tıklayın.
When creating a mount point for swap on Btrfs, specify the mount point as `swap`. Btrfs üzerinde takas için bir bağlama noktası oluştururken, bağlama noktasını `swap` olarak belirtin.
You can also make sure that the volume is encrypted by selecting the `Encrypt` option; this will enable LUKS encryption for the entire volume. See the [citetitle]_{PRODUCT} Security Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for information about LUKS disk encryption. Ayrıca, `Şifrele` seçeneğini seçerek birimin şifrelenmiş olduğundan emin olabilirsiniz; bu, tüm birim için LUKS şifrelemesini etkinleştirecektir. LUKS ile disk şifreleme hakkında bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresindeki [citetitle]_{PRODUCT} Güvenlik Kılavuzuna_ bakın.