English Turkish
You can also make sure that the volume is encrypted by selecting the `Encrypt` option; this will enable LUKS encryption for the entire volume. See the [citetitle]_{PRODUCT} Security Guide_, available at link:++http://docs.fedoraproject.org/++[], for information about LUKS disk encryption. Ayrıca, `Şifrele` seçeneğini seçerek birimin şifrelenmiş olduğundan emin olabilirsiniz; bu, tüm birim için LUKS şifrelemesini etkinleştirecektir. LUKS ile disk şifreleme hakkında bilgi için link:++https://docs.fedoraproject.org/++[] adresindeki [citetitle]_{PRODUCT} Güvenlik Kılavuzuna_ bakın.
anaconda/CustomSpoke_AddBtrfs.png anaconda/CustomSpoke_AddBtrfs.png
Configure other settings specific to the subvolume - its `Mount Point`, `Desired Capacity`, `File System`, and `Name`. Press `Update Settings` to apply any changes to the configuration. Alt birime özgü diğer ayarları yapılandırın - `Bağlama Noktası`, `İstenen Kapasite`, `Dosya Sistemi` ve `Ad`. Değişiklikleri yapılandırmaya uygulamak için `Ayarları Güncelle` düğmesine basın.