English Turkish
anaconda/CustomSpoke_AddBtrfs.png anaconda/CustomSpoke_AddBtrfs.png
After you finish configuring the Btrfs volume settings, click `Save` to return to the main `Manual Partitioning` screen. Btrfs birim ayarlarını yapılandırmayı bitirdikten sonra, ana `Elle Bölümlendirme` ekranına dönmek için `Kaydet` düğmesine tıklayın.
Additionally, you can set a fixed size for the volume by selecting the `Fixed` option from the `Size policy` menu and entering a size for the volume group. Ek olarak, `Boyut politikası` menüsünden `Sabit` seçeneğini seçerek ve birim grubu için bir boyut girerek birim için sabit bir boyut ayarlayabilirsiniz.