English Turkish
Configure other settings specific to the subvolume - its `Mount Point`, `Desired Capacity`, `File System`, and `Name`. Press `Update Settings` to apply any changes to the configuration. Alt birime özgü diğer ayarları yapılandırın - `Bağlama Noktası`, `İstenen Kapasite`, `Dosya Sistemi` ve `Ad`. Değişiklikleri yapılandırmaya uygulamak için `Ayarları Güncelle` düğmesine basın.
Repeat this procedure for any additional Btrfs subvolumes you want to create. Note that when creating additional subvolumes, a new volume is not automatically created each time; instead, any additional subvolumes are assigned to an existing volume. Oluşturmak istediğiniz ek Btrfs alt birimleri için bu adımları tekrarlayın. Ek alt birimler oluştururken, her seferinde otomatik olarak yeni bir birim oluşturulmadığını unutmayın; bunun yerine, ek alt birimler var olan bir birime atanır.
For each mount point you create, review its settings and make sure that it is assigned to the correct volume, that it has sufficient capacity, and that it has a descriptive name so you can identify the subvolume later if you need to. Oluşturduğunuz her bağlama noktası için ayarlarını gözden geçirin ve doğru birime atandığından, yeterli kapasiteye sahip olduğundan ve gerekirse daha sonra alt birimi tanımlayabilmeniz için açıklayıcı bir ada sahip olduğundan emin olun.