English Finnish
After you finish configuring your software selection, click `Done` in the top left corner to return to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary].
anaconda/SoftwareSpoke.png anaconda/SoftwareSpoke.png
Environments and add-ons are defined using a `comps.xml` file in your installation source (for example, in the `repodata/` directory on the full Fedora{nbsp}Server installation DVD). Review this file to see exactly which packages will be installed as part of a certain environment or add-on. For more information about the `comps.xml` file, see xref:../appendixes/Kickstart_Syntax_Reference.adoc#sect-kickstart-packages[%packages (required) - Package Selection].
It is not possible to select specific packages during a manual installation. You can only select pre-defined environments and add-ons. If you need to control exactly which packages are installed, you must use a Kickstart file and define the packages in the [command]#%packages# section. See xref:../advanced/Kickstart_Installations.adoc#chap-kickstart-installations[Automating the Installation with Kickstart] for information about Kickstart installations.
Software Selection Ohjelmistovalinnat
The availability of environments and add-ons depends on your installation source. By default, the selection depends on the installation media you used to start the installation; Fedora{nbsp}Server installation image will have different environments and add-ons available for selection than, for example, the Fedora{nbsp}Cloud image. You can change this by configuring a different installation source containing different environments. Ympäristöjen ja lisäosien saatavuus riippuu asennuslähteestäsi. Oletusarvoisesti valinta riippuu asennusmediasta, jota käytit asennuksen aloittamiseen. Fedora{nbsp}Palvelimen asennuslevykuvassa on valittavissa erilaisia ympäristöjä ja lisäosia kuin esimerkiksi Fedora{nbsp}pilvilevykuvassa. Voit muuttaa tätä määrittämällä eri asennuslähteen, joka sisältää erilaisia ympäristöjä.
The list of add-ons is divided into two parts by a horizontal line. Add-ons above this line are defined as part of your chosen environment; if you select a different environment, the add-ons available here will change. The add-ons displayed below the separator are not specific to your chosen environment. Lisäosien luettelo on jaettu kahteen osaan vaakaviivalla. Tämän rivin yläpuolella olevat lisäosat määritellään osaksi valitsemaasi ympäristöä. jos valitset toisen ympäristön, täällä saatavilla olevat lisäosat muuttuvat. Erottimen alla näkyvät lisäosat eivät koske valitsemaasi ympäristöä.
The `Software Selection` screen allows you to choose a _Base Environment_ and _Add-ons_. These options control which software packages will be installed on your system during the installation process. Ohjelmiston valinta -näytöstä voit valita _Perusympäristön_ ja _Lisäosat_. Nämä valinnat ohjaavat, mitkä ohjelmistopaketit asennetaan järjestelmääsi asennuksen aikana.
The Software Selection screen. On the left side Ohjelmiston valintanäyttö. Vasemmalla puolella
This screen is only available if xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-source[Installation Source] is properly configured and only after the installer has downloaded package metadata from the source.
To configure your software selection, first choose an environment on the left side of the screen. Only one environment can be chosen, even if more are available. Then, on the right side of the screen, select one or more add-ons which you want to install by marking the check boxes next to each add-on. Määritä ohjelmistovalintasi valitsemalla ensin ympäristö näytön vasemmasta reunasta. Vain yksi ympäristö voidaan valita, vaikka niitä olisi useampia. Valitse sitten näytön oikeasta reunasta yksi tai useampi lisäosa, jonka haluat asentaa, merkitsemällä kunkin lisäosan vieressä olevat valintaruudut.