English Turkish
= Fedora Documentation
:page-layout: homepage

++++
User Documentation Kullanıcı Belgelendirmesi
Fedora 34 Fedora 34
Documentation covering the most recent release, Fedora 34. En son sürümü, Fedora 34, kapsayan belgelendirme.
Fedora 33 Fedora 33
Documentation covering the Fedora 33 release. Fedora 33 sürümünü kapsayan belgelendirme.
Quick Docs Hızlı Belgeler
How tos and tutorials for using and configuring Fedora. Fedora'yı kullanmak ve yapılandırmak için bilgiler ve öğreticiler.
Fedora Server Fedora Server
Are you using Fedora on a server? This section is for you. Fedora'yı bir sunucuda mı kullanıyorsunuz? Bu bölüm sizin için.
Fedora Silverblue Fedora Silverblue
Silverblue is the new face of Fedora Atomic Workstation from Project Atomic. Silverblue, Project Atomic'ten Fedora Atomic Workstation'ın yeni yüzüdür.
Fedora CoreOS Fedora CoreOS
Fedora CoreOS is a minimal, container-focused operating system, designed for clusters but also operable standalone. Fedora CoreOS, kümeler için tasarlanmış ancak tek başına da kullanılabilen küçük, konteyner odaklı bir işletim sistemidir.
Fedora IoT Fedora IoT
The home to the documentation for the Fedora Internet of Things objective. Fedora Nesnelerin İnterneti hedefi için belgelendirme ana sayfası.
EPEL EPEL
Documentation for the Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) project. Enterprise Linux için Ek Paketler (Extra Packages for Enterprise Linux - EPEL) projesi için belgelendirme.
Fedora Rawhide Fedora Rawhide
Draft documentation targeting future Fedora releases. Gelecekteki Fedora sürümlerini hedefleyen belgelendirme taslağı.