English Hungarian
Fedora Linux 36 Fedora 33
Documentation covering the most recent release, Fedora Linux 36. Dokumentáció a legfrissebb kiadáshoz, a Fedora 33-hoz.
Fedora Linux 35 Fedora 33
Documentation covering the Fedora Linux 35 release. Dokumentáció a Fedora 32-es kiadásához.
How tos and tutorials for using and configuring Fedora Linux. Hogyanok és leírások a Fedora használatához és beállításához.
Fedora Server Fedora Silverblue
Fedora Kinoite Fedora IoT
Fedora Linux Rawhide Fedora Rawhide
Draft documentation targeting future Fedora Linux releases. Dokumentációvázlat, amely a Fedora jövőbeni kiadásait célozza.
Older Fedora Linux user documentation. Régebbi Fedora felhasználói dokumentáció.
Learn about packaging for Fedora Linux — from both a policy and a technical perspective. Ismerje meg a csomagolást a Fedorához – irányelvi és műszaki szempontból is.