English Turkish
Contacting the Fedora Council Fedora Konseyi ile irtibata geçmek
The Fedora Council uses two mailing lists. Fedora Konseyi iki adet e-posta listesi kullanmaktadır.
https://discussion.fedoraproject.org/c/project/council-discuss/60[*Council Discussion*] is a public category on Fedora Discussion. This is the main discussion point for the Fedora Council, and the goal of the is to either reach a decision, or to delegate the thread to a more appropriate location. https://discussion.fedoraproject.org/c/project/council-discuss/60[*Council Discussion*], Fedora Tartışma sitesinde herkese açık bir kategoridir. Bu, Fedora Konseyi'nin ana tartışma noktasıdır ve amacı ya bir karara varmak ya da konuyu daha uygun bir yere devretmektir.
https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-private@lists.fedoraproject.org/[*council-private*] is a private list. Its membership is restricted to the current Council members, and it is not archived. This list is only used for topics that cannot be discussed on the public forum. https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-private@lists.fedoraproject.org/[*council-private*] özel bir listedir. Üyeliği geçerli Konsey üyeleri ile sınırlıdır ve arşivlenmemektedir. Bu liste yalnızca herkese açık forumda tartışılamayan konular için kullanılır.
Council members are also often present on the https://matrix.to/#/#council:fedoraproject.org[*#council*] channel on chat.fedoraproject.org (briged to the *#fedora-council* IRC channel on https://libera.chat/[Libera.Chat]). Konsey üyeleri ayrıca chat.fedoraproject.org üzerindeki https://matrix.to/#/#council:fedoraproject.org[*#council*] kanalında (https://libera.chat/[Libera.Chat] üzerindeki *#fedora-council* IRC kanalıyla köprülenmektedir) da sıklıkla bulunmaktadırlar.
If you have an issue to be worked on by the Council you can also open a ticket on the https://pagure.io/Fedora-Council/tickets[Council Pagure instance]. This is a public issue tracker. However, if you have a particularly privacy- or security-sensitive issue, you can check the *Private* box when you create the ticket. If an issue is not sensitive the discussion should be in the open, in the public Pagure instance or Discussion. Konsey tarafından üzerinde çalışılacak bir sorununuz varsa, https://pagure.io/Fedora-Council/tickets[Konsey Pagure örneği] üzerinden de bir bilet açabilirsiniz. Bu herkese açık bir sorun takipçisidir. Ancak, özellikle gizliliğe veya güvenliğe duyarlı bir sorununuz varsa, bileti oluştururken * Private* kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bir konu hassas değilse, tartışma herkese açık Pagure örneğinde veya Tartışma sitesinde açık bir şekilde olmalıdır.