English Turkish
Ambassador Elçi
benevolent yardımsever
Board Kurul
Code of Conduct Davranış Kuralları
Community Action and Impact Coordinator Topluluk Eylem ve Etki Koordinatörü
Community Platform Engineering Topluluk Platform Mühendisliği
Consensus decision-making Fikir birliğine dayalı karar alma
Council Konsey
Diversity & Inclusion Advisor Çeşitlilik & Kapsayıcılık Danışmanı
Engineering Steering Committee Mühendislik Yönlendirme Komitesi
Four Foundations Dört Temel
freedom, friends, features, and first özgürlük, arkadaşlar, özellikler ve öncülük
hackerspace bilgisayar meraklıları alanı
infrastructure altyapı
Localization Yerelleştirme
Marketing Pazarlama
Release Engineering Yayın Mühendisliği
Representative Temsilci
team ekip
trademark ticari marka